එම්බාම්……

>> Saturday, April 14, 2012


වයසට ගිය, තරුණ ළදරු

අතපය කැඩුනු, තැළුනු ,ඇඹරුනු

කාටත් පොදු මරණය

යම් ලෙසක ළඟා වුනු…..නෑ හිත මිතුරු

වැළඳ සිඹ වැලපෙන

මුහුණු අතගා බලන

ගෙදර යන්ට පෙර

අත සෝදන්ට කරාමය සොයන ….බඩ පලන, හකු කඩන, කට මහන

ෆෝමලින් විදින, ලේ හලන, ගඳ හමන

කලිසම්, කබා, ගවොම්, සාරි වදෙන්ම අන්දවන

ලණු තුන් පොටක ලා පෙට්ටියට බස්සන …..උලා නෙක අඳුන්, පීරා මැරුණ කොණ්ඩය

තවරා තොල් මැලියම් ඔබා පුළුන් කට, නාසය

පුරවා පිදුරු රෙදි කෑලි පුම්බා බඩ ගෙඩිය

ගෙනවිත් බාර දෙන සමගින අඩු වැඩිය….

2 විවේචන:

diskediskad July 17, 2012 at 8:22 PM  

Nice to hear from you again!

diskediskad July 17, 2012 at 8:25 PM  

Nice to hear from you again!

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP