හිතේ දුකට ගලන කදුලු…… Hite Dukata Galana Kandulu……

>> Thursday, July 30, 2009


Read more...

නොදත් සොහොනක නිදය් තව ඈ….Nodath Sohonaka Nidai Tawa Aaa…..

>> Wednesday, July 29, 2009


Read more...

සාප කරමි මම….. Saapa Karami Mama…..

>> Tuesday, July 28, 2009


Read more...

එම්බා ගනිකාව…… Emba Ganikawa…..

>> Wednesday, July 22, 2009


Read more...

සරසවි ගීතය….. Sarasavi Geethaya…..

>> Tuesday, July 21, 2009


Read more...

ස්පිට්ල් ඔබ සිටියා නම්….. Spittle Oba Sitiyaa Nam….

>> Monday, July 20, 2009Read more...

නය්ට් ඩියුටි රාලහාමි….. Night duty raalahami…

>> Wednesday, July 15, 2009


Read more...

කලකට පෙර ලියු යුග ගීයක්…… Kalakata pera liyu yuga geeyak….

>> Tuesday, July 14, 2009


Read more...

කාන්තා විමුක්තිය….. Kaantha Vimukthiya….

>> Monday, July 13, 2009


Read more...

Solid Loneliness........

>> Thursday, July 9, 2009


Read more...

මගේ සිකුරාදා…. Mage Sikuraada……

>> Wednesday, July 8, 2009


Read more...

නුඹය් මගේ පුතු………. Numbai Mage Puthu……

>> Tuesday, July 7, 2009


Read more...

මගේ පලමු පරිවර්තිත කවිය….My First Translated Poem.

>> Wednesday, July 1, 2009Read more...

ගෑහෑනුකම…….Gahanukama….


Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP