දිග කතාවක්….. Diga Kathawak…

>> Thursday, January 28, 2010

Read more...

පොතේ හැටියට ……………

>> Saturday, January 23, 2010

පොතේ හැටියට
අන්තිම දවස අද..
චන්දෙට මිනි මරන
කන් අඩි පලන…

පොතේ හැටියට
අන්තිම දවස අද..
හෙටක් නැති තරුන කැල
හන්දි ගානේ කොල බෙදන
හෙටක් හදා ගන්න

අන්තිම දවස අද
තාප්ප. පාප්ප.පෝස්ටර්
තාප්ප. පාප්ප.පෝස්ටර්
මදකට නිහඩ වෙන..

පොතේ හැටියට
අන්තිම දවස අද..
රූප පෙට්ටියෙන්
ගද මඩ වැගිරෙන…

පොතේ හැටියට විතරයි…

2010.01.23

Read more...

පලක් නම් ලොවට…Palak Nam Lowata…

>> Friday, January 22, 2010

Read more...

නාගරික සැන්දෑව….Naagarika Sandhaawa…

Read more...

අවසන් මොහොත…. Awasan Mohotha…

Read more...

අනේ මන්දා….. Ane Mandhaa….

Read more...

පෙම්වතිය මම වෙමි……Pemwathiya mama wemi…

>> Wednesday, January 20, 2010

Read more...

සදාදර ගුරු මවුනි….Sadadara guru Mawuni….

>> Friday, January 15, 2010

Read more...

මගේ ගම….Mage Gama…

>> Sunday, January 10, 2010

Read more...

119

>> Saturday, January 9, 2010

Read more...

බෝඩිමේ නිවාඩු දවස…….bodime Niwadu Dawasa….

>> Monday, January 4, 2010

Read more...

මගේ පෑතුම………. My wish…..

>> Friday, January 1, 2010

Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP