සුමිතුර ඉතින් අවදිවන්න…..Sumithura Ithin Awadiwanna….

>> Monday, August 3, 2009


1 විවේචන:

Gangika August 20, 2009 at 1:13 PM  

i godak welawata api gawa thiyena deta wada apita nolabena deta ehemath natthun apigawa thibila nathi unadeta alenawa wadii...

Nice poem Ayye

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP