අැයි……..? Ai…?

>> Monday, August 10, 2009

2 විවේචන:

චමිදේවා August 15, 2009 at 12:23 PM  

සහතික ඇත්ත.මමත් ඔය වගේම තමයි.

Gangika August 20, 2009 at 1:10 PM  

Samahara welawata Apita wadipura labunama.. eka hisaradayak..

hama deyakma tikak aduwen thibbata kamak naha.. uwamanawata wada wadi wenawata wada..

Nice thought as always ayye

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP