අලුත් වැස්ස…..

>> Saturday, March 13, 2010


කලකට පසු
වහින වැස්සේ
සුවය විදිමි මම
සිරව සඳලුතලයක
ගිනිගත් කොලොම්පුරවර……

වැසි දියෙන් පෙඟී
රත්වුනු ගොඩනැඟිලි
ගිනියම් තාරපාර
දුඹුරු හුමාලයක්
සෙමින් අහසට නගයි
නාස්පුට උනුහුමින් 
කිතිකැවී යයි…..

දිවයන මිනිසුන්
නලා හඬවන වාහන
වයිපරයට පිස දැමෙන වතුර
උතුරන කුනුකාණු
නාවර පෙරන ගොඩනැගිලි
කැලඹුනු කාක්කෝ
එහෙමෙහෙ විසිවන
උඩුසුලඟට හසුව….

ගමට වහින වැස්සේ
ගස්වැල් තුටින් නැටුවා
කුරුලු කොබොයියෝ
තුටු ගී ගැයුවා
ගොවියෝ දෙවියන්ට පින් දුන්නා
තාමත් පැහැදිලි මතකය

ඒ උනුසුම් සුවය විදින්නට
මේ මහ වැස්ස අස්සේ
ගම යන්ට හිතයි මට…..0 විවේචන:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP