හදිසිය…. Hadisiya…

>> Tuesday, March 9, 2010

1 විවේචන:

දුකා March 10, 2010 at 1:19 AM  

හි හි හි . . . ..
මම නම් හිතනවා මට හොඳටම තේරුනා කියලා මේකේ තේරුම.

ඔව්ව ඔහොම තමයි සහෝ
හයියෙන් දුවපු අයට ඉක්මන් කොටයි කියලා හිතෙන කොට පෙරහැර ගිහින් . . Too late . . .!

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP