පාට සමනල් රෑන් ඉගිලෙයි………Paata samanal Raan igilei...

>> Wednesday, June 3, 2009


4 විවේචන:

Zeus June 5, 2009 at 1:01 PM  

Eka atta me kaviya kiyevvama matanam venas deyak hitune.
E tama me loke hoda vidiyata salli hambu karanavata vada narakin hambu karanna lesiyi , labayat vadiyi

Ape rate unat hama vyaparikayaektama adayam badu gevanna giyama vanchaa karanava(Karanna venava)
Anna e vage tama
Goo poem Rasika ayiye

රසික වික්‍රමනායක June 5, 2009 at 4:36 PM  

This is about garment girls brother..we have a garment near our house and girls leaving around 8. P.m. when a new recruit arrives for several days there are lot and lots of boys of different nature to grab a girl. Came from villages, they no nothing about Colombo and easily captured by these guys. That’s not to love them but to temporary sexual pleasure. Thanks malli…

Zeus June 5, 2009 at 4:40 PM  

I knw it wsnt direct the virtues of human but innocent girls
Thats y I emphasized in my previous comment
I can feel this poem in differ way

:D

රසික වික්‍රමනායක June 8, 2009 at 12:49 PM  

hm..thats good...if there is a mening which is other than the authors imagination, it feels good...thanks malli....

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP