ස්පිට්ල් ඔබ සිටියා නම්….. Spittle Oba Sitiyaa Nam….

>> Monday, July 20, 20092 විවේචන:

doly July 20, 2009 at 10:48 AM  

Hari Apuru Nirmanayak Rasika Aiya....

mama me siddhiya papaer eke kiyewwa....

රසික වික්රමනායක.Rasika Wickramanayaka. July 20, 2009 at 4:47 PM  

Ow nangi…e minissunta udaw karanna kavuruth naha… nikan sobanetha pattarei, tv ekei pennanawa witarai. E minissunta tamange nayakayage sohone gas hitawannath tahanam, Dr.Spittle hitiyanam monawahari karai neda kiyala hituna..mata hitenne vadi janayata attatama adare kale e manussaya vitarai kiyala..sri lankika nownath…

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP