එම්බා ගනිකාව…… Emba Ganikawa…..

>> Wednesday, July 22, 2009


4 විවේචන:

සුදු මහත්තයා July 23, 2009 at 5:53 PM  

නියමයි. ඉදිරියටත් මේ වගේ නිර්මාණ කිරීමට ශක්තිය ලෑබේවා...!

word verification එක අයින් කරනවානම් අපිට ලේසියි

රසික වික්රමනායක.Rasika Wickramanayaka. July 24, 2009 at 1:29 PM  

thanks friend,...mata kiyapu eka terune naha...puluwannam email ekak daanna

Harsha Aravinda | හර්ෂ අරවින්ද July 24, 2009 at 6:43 PM  

lust is a part of love my friend...
it's the basis of it

රසික වික්රමනායක.Rasika Wickramanayaka. July 28, 2009 at 12:59 PM  

may be brother...but lust without love is not complete as i feel...thanks

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP