කාබුල් කවි.

>> Saturday, October 8, 2016

කාබුල් කවි.
සද වැක්කෙරෙනවා
හින්දුකුෂ් කන්දෙන් පහලට
පොලවට එන්න පෙර සද දිය
උරාගන්නවා දුහුවිලි දුම් දමන මහ පොලව
පල්ලියක යාදිනි ඇසුනත්
ගව් ගනනක් දුරට
වෙඩි හඩ ඇසෙන්නේ
ඊට තරමක් මෙහාට .......

කලු ගැහුනු නිල් බුර්කාවෙන් වැසුනු හදවත්
කාසි යදිනව මග දිගට
කිලිටි ඇෆ්ගානි ඩොලර්
එක දෙකක් වැටෙනව
පහලට
බොහොම ඉදහිට
ගොන් කරත්ත වගේම ලෑන්ඩ් කෲසර්
හිමිහිට ගාටන පාරට
කදුළු වහිනව 
වැස්සටත් වැඩිය.

කෙසග කාබුල් නදිය
නුවර මැදින් යන්නෙ ඕනවට එපාවට
සුදු හශීෂ් දුම් රොටු
ගං දෑලට ඉහලින් මිහිදුම් වෙනුවට
මනුස්සකමට වරම් අහිමි
හැල්මේ දුවන ආත්ම එක දෙකක
විදවිල්ල නිම කරනවා
නිතරම පුපුරණ
තලේබාන් බෝම්බ.

2016.10.07

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP